Коктемдегi жылы кундер басталганда адамдардын кандай жумыспен айналысатынын озара арлыкылы аныктандар.
Переведите пожалуйста!!

1

Ответы и объяснения

2014-03-15T11:35:42+00:00
Когда начинаются весенние дни чем занимаются люди?озара арлыкылы аныктандар незн