Кто может помочь с переводом?пиши я)
1)Найголовнішою
подією у спорті вважають Олімпійські Ігри
2)
Вони були започатковані ще у 6 ст. до
н.е. у стародавній Греції
3)
Білий колір символізує мир під час Ігор.
Прапор планувалося вперше використовувати на Іграх 1916
року, але вони не відбулися
через війну,
тому вперше
прапор з'явився на Олімпійських іграх 1920
року в Антверпені (Бельгія). Олімпійський
прапор використовується в церемоніях відкриття і закриття кожної Олімпіади.
4)Ритуал запалювання
священного вогню
походить від стародавніх греків і був відновлений
Кубертеном в 1912 році.
Факел запалюють в Олімпії спрямованим
пучком сонячних променів, утворених увігнутим дзеркалом. Олімпійський вогонь символізує
чистоту, спробу вдосконалення і боротьбу за
перемогу, а також мир
і дружбу. Традиція запалювати вогонь на стадіонах була розпочата в
1928 році (на зимових Іграх -
1952 року). Естафета з
доставки факела на місто-господар Ігор вперше відбувся в
1936 році.
5)У сучасному світі вперше відбулись у 1896
році в Афінах


1
было бы на русском я бы попыталась перевести
1 ) главным
событием в спорте считают Олимпийские Игры
2 ) Они были начаты еще в 6 в . к
н.э. в Древней Греции
3 ) Белый цвет символизирует мир во время Игр .
Флаг планировалось впервые использовать на Играх 1916
года , но они не состоялись
из-за войны ,
назад впервые
флаг появился на Олимпийских играх 1920
года в Антверпене ( Бельгия ) . Олимпийский
флаг используется в церемониях открытия и закрытия каждой Олимпиады.
5 ) В современном мире впервые состоялись в 1896
году в Афинах

Ответы и объяснения

2014-03-12T19:36:52+00:00
4) Ritual plugsacred firecomes from the ancient Greeks and was restoredCoubertin in 1912.Torch lit in Olympia directedbeam of sunlight formed by a concave mirror. The Olympic flame symbolizespurity, perfection and attempt to fight forvictory and peaceand friendship. The tradition to light a fire on the stadium started in1928 ( at the Winter Games -1952) . Relay withDelivery Torch city host the Games was first held in1936.5) In the modern world, first held in 1896in Athens