маша съедает торт за 6 часов,Наташа -за 4 часа,а Ваня-за 3 часа.За какое время съедят торт Маша,Наташа и Ваня вместе

1
4+3+7=13 13:3=4.3 часа
просто ответ
варианты написать??
пиши
за 70 минут за 80 минут за 90 минут

Ответы и объяснения

2014-03-12T15:45:48+04:00