Складіть і запишіть а) два речення з богатозначнім словом ключ так ,щоб це слово було вжито з різними значеннями ; б) два речення зі словом ключ так щоб відповідні слова виступали омонімами .Поясніть ,що є спільного й відмінного між багатозначними словами й омонимами

1

Ответы и объяснения

2014-03-11T18:23:26+00:00