1.Яким способом найчастіше творятся прикметники?
2.Наведіть приклади прикметників із суфіксами ,в яких пишемо м'який знак.
3.За якими правилами пишемо в прикметниках суфікси -ов-, -ев-, -єв-? Наведіть приклади.
4.Чому існують прикметники (життєвий і життьовий)? Від чого залежить їх написання? Що вони означають?
5.Як правильно: грушовий чи грушевий?

1
срочно надо
1.Суфіксальним способом;

Ответы и объяснения

2014-03-11T14:27:36+00:00
1.Суфіксальним способом;
2.Біленький,чорненькикий,червонісінький
3-41. Суфікс -ов- уживається:а) незалежно від наголосу в прикметниках після твердого при голосного: службовий, добовий, кавовий, позачерговий,безготівковий, безпомилковий;б)    у прикметниках після букв ж(же), ч(че), ш(ша), щ(ща), й (йот), а також після тих, що позначають м' які при голосні, якщо наголос падає на закінчення: дріжджовий, ножовий, плечовий, кочовий, больовий, кахльовий, життьовий;в)     у присвійних прикметниках жіночого й середнього роду, утворених від іменників твердої групи: батькова, батькове, Карпова, Карпове, інженерова..2.          Суфікс -ев- уживається:а)    у прикметниках після м'яких чи шиплячих приголосних, якщо наголос падає переважно на основу слова: багатогалузевий, вензелевий, кришталевий, грудневий;б)    у прикметниках, утворених від іменників ІІ відміни м'якої групи, які в початковій формі мають кінцевий твердий при голосний основи: місце — місцевий, серце — серцевий, під серцевий, навколосерцевий, кільце — кільцевий, в)     у присвійних прикметниках жіночого та середнього роду, утворених від іменників м'якої та мішаної груп: Ігорева, Іго реве, Лазарева, Лазареве.3.          Суфікс -єв- пишеться:а) у прикметниках з наголосом на основі, у яких перед суфіксом уживаються м'які приголосні [н':], [т':], [й]: значеннєвий,насіннєвий, сміттєвий, миттєвий, життєвий, лататтєвий, взуттєвий, б) у присвійних прикметниках жіночого й середнього роду, утворених від іменників м'якої групи з кінцевим приголо сним основи [й]: Аркадієва, Аркадієве, Сергієва, . Варто звернути особливу увагу на прикметники, у яких мож ливе вживання різних суфіксів залежно від наголосу, а також від лексичного значення слова: життєвий — життьовий взуттєвий — взуттьовий борщевий — борщовий дієвий — 
Слова життєвий і життьовий походять від слова "життя" це просто різні форми прикметника..н.п життєвий шлях,життьова людина))
6.Правельно-грушевий (н.п.грушевий сік)