Помогите решить задачу) До 70 г. 10% розчину CHl додали 20 г. 10% NaOH. Знайдіть масу солі та її кількість речовини. Скаладіть рівняння в йонномолекулярній формі?

1

Ответы и объяснения

2014-03-09T11:30:49+00:00
Ω(HCl)=0.1*70=7
ω(NaOH)=0.1*20=2
HCl+NaOH→NaCl+H2O
(H+)+(Cl-)+(Na+)+(OH-)→(Na+)+(Cl-)+H2O
(H+)+(OH-)→H2O
n(HCl)=7/36.5=0.19 моль -  у надлишок
n(NaOH)=2/40=0.05 моль
  2      x
----  = -----; x= 0.9 г 
 40    18
n(H2O)=0.9/18=0.05 моль