Зробіть фонетичний розбір слова

1.намагається

2.милуєшся

З 8 марта,дівчата.

Допоможіть хтось.

1

Ответы и объяснения

2014-03-08T13:04:04+04:00
Намагається
1. Намагається - [н а м а г а й е т' с' а]
2. У словы 5 складів: на-ма-га-єть-ся, усі відкриті
3. Наголос падає на третій склад
4. Голосні звуки: [а], [а], [а], [е], [а] 
5. Приголосні звуки: [н], [м], [г], [й], [т'], [с']
6. У слові 11 літер, 11 звуків.(ь не читається, є - [й] і [е]

Милуєшся 
1. Милуєшся - [м и л у й е с:' а]
2. У слові 4 склади: ми-лу-єш-ся
3. Наголос падає на третій склад
4. Голосні звуки: [и], [у], [е], [а].
5. Приголосні звуки: [м], [л], [с] 
6. У слові 8 літер, 8 звуків(є як [й] і [е], ш і с як [с:]