Розберіть за будовою такі слова:сонне рання віддзеркалена денна невпинний осінній роззеленілись розрісся нісся

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-09T00:42:25+04:00
Сон-корінь, н - суфікс, е - закінчення,
ран - корінь,н -суфікс, я - закінчення
від - префікс, дзеркал - корінь ,ен - суфікс, а - закінчення
ден - корінь , н - суфікс, а - закінчення
осін- корінь ,н-суфікс , ій - закінчення
роз - префікс, зелен - корінь, іл - суфікс,и - закінчення, сь - суфікс
роз -префікс ,ріс -корінь, с -суфікс, я - закінчення
ніс - корінь, с- суфікс, я - закінчення