Ответы и объяснения

2014-03-07T10:56:56+00:00
№ 1
На пример, хлорид натрия - NaCl, фторид серебра - AgF
NaHSO4 - гидрокарбонат натрия, дигидрофосфат калия - KH2PO4

№ 2
CuSO4+Fe=FeSO4+Cu
CuCl2+2KOH=2KCl+Cu(OH)2 (осадок)
CaCO3=CaO+CO2 (газ)
Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 (газ)
Ba(NO3)2+Na2SO4=2NaNO3+BaSO4(осадок)