СРОЧНО!!!ТЕСТ
1. Модальне слово вжито в рядку
А .Він може це вивчити.
Б. А може, це не так важко.
В .Вона може здобути перемогу.
Г. Вони могли б це вивчити.


2.Словоформи одного слова подано в рядку
А .розряд, розрядник, розряду, розрядникові
Б. розрядити, наряджати, розряд, наряджений
В. розрядник, розрядники, розрядникові, розрядникам
Г. розрядка, рознарядка, розрядки, рознарядки


3.Три значення має граматична категорія
А .відмінка
В. роду
Б. часу
Г. числа
4.До основних понять морфології належать
А. суфікс, префікс, основа
Б. словозміна, парадигма, словоформа
В. словосполучення, слово, словоформа
Г .речення, словосполучення, текст


5.Не має словоформ слово
А. хороший В. добре
Б. ходити Г. себе


6.Частини мови — це групи слів, об’єднані
А. спільними суфіксами
Б. спільною синтаксичною роллю
В. спільними словами
Г .спільним звуковим складом


7.Усі частини мови повнозначні в рядку
А. іменник, прикметник, сполучник, прислівник, числівник, займенник
Б. іменник, прикметник, дієслово, прислівник, прийменник, займенник
В. іменник, прикметник, дієслово, прислівник, числівник, за-йменник
Г. іменник, прикметник, дієслово, прислівник, частка, займен ник


8.Граматичне значення відмінка в усіх граматичних формах на¬явне в словах рядка
А. переходити, черешні, прекрасної, воно
Б. черешні, прекрасної, воно, перехід
В. прекрасно, черешня, воно, перехід
Г. рясний, рясного, рясніти, ряснішати


9.Граматична категорія притаманна лише
А. змінним частинам мови
Б. незмінним частинам мови
В. усім частинам мови
Г. службовим частинам мови


10.Граматична будова сучасної української літературної мови являє собою
А .систему словосполучень мови
Б. систему форм слів
В. систему форм слів і речень
Г. систему речень


11.Установіть відповідність
1.іменники А. категорії часу, способу, особи
2.дієслова Б. категорії, роду (в однині), числа,
3.займенники відмінка
4.прикметники В .категорії роду, числа, відмінка
Г .категорія відмінка

1

Ответы и объяснения

2014-03-07T00:02:59+04:00