У чому різниця між неперервною та дискретною статистичною величиною???

1

Ответы и объяснения

2014-03-06T23:29:35+04:00
Статистичний ряд розподілу — впорядкований розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи за групувальною (варіативною) ознакою. Вони характеризують склад (структуру) досліджуваного явища, дозволяють судити про однорідність сукупності, межі її зміни, закономірності розвитку досліджуваного об'єкта.Дискретні випадкові величини. Нехай Ω - простір елементарних подій. Випадковою величиною ξ називають числову функцію, яка визначена на Ω. Функцією розподілу випадкової величини ξ називають функцію , ),( ∈RxxF яку визначає формула ξ