Придумайте будь-ласка по 2 приклади до художніх засобів: постійний епітет, оксиморон, метафора, уособлення, метонімія, синекдоха, гіпербола, метаморфоза, поетичний паралелізм, риторичне питання, риторичне звертання, літота, заперечне порівняння. Допоможіть хто чим зможе!
Придумайте пожалуйста по 2 примера к художественным средствам: постоянный эпитет, оксиморон, метафора, персонификация, метонимия, синекдоха, гипербола, метаморфоза( превращение), поэтический паралелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, литота, отрицательное сравнение

1

Ответы и объяснения

2014-03-06T02:08:22+04:00