Разложите на множители;
1) 5а в квадрате - 5b в квадрате;
2) а в кубе - а;
3)7х в квадрате - 7у в квадрате;
4)5х в квадрате - 20у в квадрате;
5)3m в квадрате - 3n в квадрате;
6)b в кубе - b;
7)4m в квадрате - 4 mn в квадрате;
8) а в кубе b - ab в кубе;
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!

1

Ответы и объяснения

2014-03-05T21:25:04+04:00
1)5a²-5b² = 5(a²-b²)=5(a-b)(a+b)
2)a³-a=a(a²-1)=a(a-1)(a+1)
3)7x²-7y²=7(x²-y²)=7(x-y)(x+y)
4)5x²-20y²=5(x²-4y²)=5(x-2y)(x+2y)
5)3m²-3n²=3(m²-n²)=3(m-n)(m+n)
6)b³-b=b(b²-1)=b(b-1)(b+1)
7)4m²-4mn²=4(m-n²)
8)a³b-ab³=ab(a²-b²)=ab(a-b)(a+b)