Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти : а) C+O2→CO б) Mg+H2→MgH

1

Ответы и объяснения

2014-03-05T15:55:31+00:00
А)C+O2+CO2/
b)Mg+H2=MgH2
неправильно
2C+O2 = 2CO2Mg+H2 = 2MgH
вот
я думаю по своему, как ты думаешь так и пиши!