. Написати іонні і короткі іонні форми рівнянь
реакції між такими речовинами:а)
BaCl2 + CuSO4 = BaSO4↓ + Cu Cl2;


б) Na2CO3 + CaCl2 = Ca
CO3↓ + 2 NaCl;в) 2H3PO4
+ 3Na2CO3 = 2Na3PO4 + 3H2CO3.

1

Ответы и объяснения

2014-03-05T13:55:22+00:00
а) BaCl2 + CuSO4 = BaSO4↓ + CuCl2;
Ba(+2)+2Cl(-)+Cu(+2)+SO4(-2)=BaSO4+Cu(+2)+2Cl(-)
Ba(+2)+SO4(-2)=BaSO4
б) Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3↓ + 2 NaCl;
2Na(+)+CO3(-2)+Ca(+2)+2Cl(-) =CaCO3+2Na(+)+2Cl(-)
CO3(-2)+Ca(+2)=CaCO3
) 2H3PO4+ 3Na2CO3 = 2Na3PO4 + 3H2CO3.
6H(+)+2PO4(-3)+6Na(+)+3CO3(-2)=6Na(+)+2PO4(-3)+3H2O+3CO2
6H(+)+3CO3(-2)=3H2O+3CO2