Преобразуйте в многочлен: а) (c + 7)21.Преобразуйте в многочлен: а) (c + 7)2; б) (5c – 2)2; в) (3x – 4)(3x + 4); г) (a 2 + 2)(a 2 – 2). 2. Разложите на множители: а) 116 – b 2; б) y 2 + 12y + 36. 3. Найдите значение выражения (3x – y)2 – 3x(3x – 2y) при y = – 35 . 4. Выполните действия: а) 5(3mn + 1)(3mn – 1); б) (a 3 – b 4) 2; в) (c – d)2 – (c + d)2. 5. Решите уравнение: а) (5х – 1)(5х + 1) – (5x + 2)2 = 0; б) 36b2 – 121 = 0."; б) (5c – 2)2; в) (3x – 4)(3x + 4); г) (a 2 + 2)(a 2 – 2). 2. Разложите на множители: а) 116 – b 2; б) y 2 + 12y + 36. 3. Найдите значение выражения (3x – y)2 – 3x(3x – 2y) при y = – 35 . 4. Выполните действия: а) 5(3mn + 1)(3mn – 1); б) (a 3 – b 4) 2; в) (c – d)2 – (c + d)2. 5. Решите уравнение: а) (5х – 1)(5х + 1) – (5x + 2)2 = 0; б) 36b2 – 121 = 0."

1

Ответы и объяснения

  • MOZI
  • середнячок
2014-03-05T14:39:24+04:00