Переведите на русский Сүйек
тұтастығының бұзылуы — сыну деп аталады.Ашық сыныктарда
сынған жерде жара болады. Бұл өте қауіпті,
өйткені жараға инфекция түсу мүмкін,
Закымданған
сүйектің өз езгеріске ұшырауы мүмкін.

Сынық белгілері:

—сынған жердің катты ауруы;

— аяқ-кол функцияларыньщ
бүзылуы
,
—аяк-кол сүйектерінің кыскаруы
зақымданған жердегі қалыпсыз
козғалыстың болуы

сықырлау немесе сүйек
сықырлауы

кейде дене қызуыньщ көтерілуі (алғапгқы күндері —38°С-қа дейін). Ашық
және жабық сынықтар кезінде алғашқы медициналық
жәрдем көрсетудің жалпы ережелеріАМЖК кезінде сыныктардың аскынып
кетпеуінекөп көңіл бөлінеді.

1

Ответы и объяснения

2014-03-04T18:24:32+00:00
Костьполомка целостности - называется то, говорит, что ломается.На переломах откровеннына месте, которое сломалось, взрывая. Это очень опасно,ране потому что инфекция спускаться возможно, Поранилсякость сама встречаться изменению возможно.
Перелом знаки:
- твердый больной места, который сломался;
-  ножной - функций колиспортиться, - ножной - кости руки сокращаться -на месте, которое поранилось, без колодкибыть движение -крепитация или костькрепитация -тело  иногда подыматься(первый день, - 38°С до). Голодайи во время переломов закрыто первый медицинскийобщие правила указания помощи

Во время АМЖК переломов быв запущеннымне уходить разделятся много душевных состояний.