Повний синтаксичний розбір речення:
Посміхнулось серце-добре сонце вийшло в синій обрій.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-04T17:53:23+00:00
Це складне речення!
Підмети - серце, сонце.
Присудки - посміхнулось, вийшло.
Група підметів - добре-означення виражене прикметником.
Група присудка - в бір-обставина виражена прийменником, синій-означення виражено прикметником.