Пожалуйста помогите составить рефират на тему"Розвиток вугледобування в Луганськiй областi"!!!!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

2014-03-04T16:14:11+00:00
Постановка проблеми. На сьогоднішній день занепад периферії в Україні, зменшення сільського населення та деградація сільського господарства є актуальною проблемою в Україні. Для України, яка має значний аграрний ресурс, такий стан речей є дуже небезпечний. Так, нагальним є пошук шляхів вирішення цієї проблеми. Одним з напрямів вирішення є робота в громадах. Цей шлях має перевагу перед централізованим державним вирішенням проблем сільської місцевості, оскільки носить більш цільовий, ефективний характер. Як показує досвід ніхто не знає проблеми регіону так, як їх знають жителі самої місцевості. Таким чином, підвищується роль місцевого самоврядування та громадського суспільства на місцях. Проект ПРООН /ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (далі - Проект) є прикладом роботи в громаді, який вже зарекомендував себе як результативний. Відтак можна вести мову про підвищення ефективності зазначеного Проекту. На основі досвіду, отриманого під час практики в Проекті в Луганській області дана стаття має на меті  розкрити деякі особливості Проекту в Луганській області, виходячи з яких запропонувати деякі інновації стосовно підготовки соціальних працівників, що будуть працювати в громадах.Виклад основного матеріалу. Головною відмінністю протікання Проекту в Луганскій області є наявність досвідченої неурядової організації,як партнера для громад. Організація була створення координаторами Проекту – Агенція стійкого розвитку Луганського регіону (далі - АСР Луганського регіону). Ця організація стала партнером для багатьох місцевих громад при поданні і реалізації перших позаПроектних заявок громад. Так для деяких громади почався шлях самостійної діяльності, як незалежного представника 3-го сектору, який є основою розвитку демократичного суспільства. Громади Луганської області вирізняє високою позаПроектна активність.