Ответы и объяснения

2014-03-03T17:28:43+00:00
Заячий след,заячьего следа,заячьим следом,заячьему следу,о заячье следе
2014-03-03T17:34:14+00:00
И.п.Заячий след.
Р.п. Заячьего следа.
Д.п. Заячьему следу.
В.п. Заячий след.
Т.п.  Заячьим следом.
П.п. о Заячьем следе. 

И.п. твой пенал.
Р.п. твоего пенала.
Д.п. твоему пеналу.
В.п. твой пенал.
Т.п. твоим пеналом.
П.п. о твоём пенале.