задайте формулою лінійну функцію , графік якої паралельний
прямій y= -2х-18 та перетинається з графіком функції у=х+7 у
точці яка лежить на осі ординат.

1

Ответы и объяснения

2014-03-03T16:50:20+00:00
Так как график функции параллелен у=-2х-18, то она имеет вид: у=-2х+с
В точке пересечения:
-2х+с=0 и х+7=0
Прибавим к первому равенству удвоенное второе и получим
с+14=0
с=-14
Ответ: у=-2х-14