Кінематичне рівняння руху матеріальної точки по прямій
(вісь X ) має вигляд 2 Ct Bt A x + + = , де A =5 м, B =4 м/с,
C = – 1 м/с2. Побудувати графік залежності координати x та
шляху s від часу. Визначити середню швидкість > u < за
інтервал часу від 1 t = 1 с до 2 t = 6 с.

1

Ответы и объяснения

2014-02-28T17:58:21+00:00
кінематичне рівняння
 х = 6t + 4t ^ 2 + 0,4t ^ 3 
v = 6 + 8t + 1,2t ^ 2
a=  8 + 2,4t   
для момента времени t = 4c определить: 
1) координату точки Х1=24+16*4+0.4*64=113.6
2) мгновенную скорость V1=6+32+1.2*16=57.2
3) мгновенное ускорение а1=8+2.4*4=17.6 
это решение?
да
я в физике конечно ничего не понимаю, но на решение это не похоже
или я не прав?