помогите пожалуйста очень срочно нужно выбрать из текста существительные и поставить над ними на какие вопросы они отвечают кым?, не?, кымдер?, нелер? Адамдар табигатты коргау керек! Адам- табигаттын бала. Казыр коп ан, кус, осымдыктердын турлерэ аз. Олар кызыл кытапка енгызулэ. Кызыл китап быр мын тогыз жуз жетпес торты жылы ашылган. Онын парактары сары жане кызыл. Быздын казахстанда кездесетын жетэ жануар жане жиырма уш кустын турэ осы китапка тыркельды.

1

Ответы и объяснения

2014-02-27T16:05:47+00:00
1)кимдер?адамдар
2)ким?адам(и там должно быть баласы)
3)ким?ан,кус
4)кимдер?олар
5)не?кызыл китап