Переведите пожалйста на русский, срочно нужно! Заранее спасибо большое .Толко пожалуйста не переводчиком переводите

The United States of America is the 4 th largest country in the world after Russia , Canada and China .It occupies the central part of the North American continent.The United States of America is a federal republic, consisting of 50 states including the states of Alaska and Hawaii.Outlying areas include Puerto Rico , American Samoa , Guam, and the US Virgin Islands .

The northern boundary is partly formed by the Great Lakes and the St Lawrence River ; the southern boundary is partly formed by the Rio Grande .United States also has a sea-border with Russia.

The total area of the United States ( including the District of Columbia) is9,809,155 sq km, of which 1,700,139 sq km are in Alaska and 28,313 are in Hawaii.Inland waters cover 507,788 sq km of the total area.

The country is washed by 3 oceans :the Atlantic , the Arctic and the Pacific

.The country has many lakes , with the Great Lakes included .There are also many rivers on the US territory.The longest of them are the Mississippi,the Missouri, the Columbia, the Rio Grande and some others.On the US territory there are mountains and lowlands.The highest mountains are the Rocky mountains,the Cordillera and the Sierra Nevada .The highest peak , mount MeKinley, is located in Alaska.The climate conditions are rather different .The country is rich in natural and mineral resources :oil,gas, iron ore,coal and various metals.

The Usa is a highly developed indstrial and agriculture country.The main industrial brances are aircraft , rocket , automobile , electronic , radio-engineering and others. American are made uo from nearly all races and nations .The country population is over 250 mln.The national symbol of the USa is its national flag "Stars and Stripes " having 50 white stars and 13 white and red stripes on its field , symbolising the number of the original and present day states .

Officially the country comprises 50 states and one District of Columbia .The states differ in size , population and economic development.Each state

its own capital.The capital of the USA is Washington.It is situated in the District of Columbia on the banks of the Potomac river and its named after the 1st US President - George Washington.Thre are many large cities in the country:New Yourk, Los Angeles , Chicago, Philadelphia, Detroit, San-Francisco,Cleveland and some others .

The The United States of America to the US Constitution the powers of the Government are divided into 3 branches :legislative, executive and judicial.

The legislative power belongs to the Congress consisting of the Senate and the House of Representatives.The Senate represents the states while the House of Representatives- the population.The executive power belongs to the President and his Administration ( Vice-President and Cabinet of Ministers ).The judicial power belongs to the Supreme Court and the system of Federal, state and district Courts.

There are several political parties in the UKA, the largest of them are the Republican ( symbolised by a donkey)and the Democratic (symbolised by an elephant)

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-06T14:10:53+00:00

Сполучені Штати Америки 4-й найбільшою країною в Світі після России, Канади и Китаю. Вона займає центральну Частину північноамеріканського контененту. Сполучені Штати Америки є федеративний республікою, Що складається з 50 держав, уключаючи держави Аляска и Гаваї. Віддаленої області включаються Пуерто-Ріко, Американська Самоа, Гуам и Амеріканські Віргінські острови.

 

Північна межа Частково утворюється в районі Великих озер и річкі Св. Лаврентія, Південна межа Частково утворюється в Ріо-Гранде, США кож має морський кордон з Росією ..

 

Загальна площа сполучення Штатів Америки (уключаючи округ Колумбія) IS9, 809 155 кв км, з якіх 1700139 кв.км. знаходяться на Алясці и 28313 у водах Гаваї. Внутрішньо охоплює 507 788 квадратних кілометрів Загальної площі.

 

Країна омивається 3 океанами: Атлантичним, Північно Льодовитим и Тихим океаном.

 

. У Країні Багато озер, уключаючи Великі Озера. Є також Багато річок на території США.Найдовша з них Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Ріо-Гранде і деякі озера.На теріторії США існують гориі низовини.  Високі гори Скелясті гори, Кордільєрі та Сьєрра-Невада Найвищий ПіК, гора Мак-Кінлі, знаходится наАлясці.Кліматічні Умови суттєво відрізняються,  країна багата природними и мінеральнімі ресурсами .. нафта, газ, Залізна руда, Вугілля и Різні метали.

 

США високорозвинена промислова і сільського господарськийконтинет. Основними промисловимигалузямиє літакі, ракети, автомобільної, Електронної, радіотехнічної та інших. Америка є прицтавникоммайже всіх рас и націй. Населення Країни складає Більше 250 млн. Національнім символом США є її національний прапор «Зірки и смуги» з 50 білими зірками и 13 білих и червоних смуг на його полі, Що символізує кількість оригінальних и справжнього стану день.

Офіційно країна складається з 50 штатів і одного округу Колумбії. Стани відрізняються в державному розвитку. Кожен зрозмірів, чисельності населення та економічного капіталу. Призидент США Джорж Вашинтонг.Це знаходиться в окрузі Колумбія на берегах річки Потомак. Багато великих міста країн:  Йорк , Лос-Анджелес, Чикаго, Філадельфії, Детройті, Сан-Франциско, Клівленді та деякі інші.

 

Сполучені Штати Америки до Конституції США повноваження уряду діляться на 3 гілки: законодавчу, виконавчу і судову.

 

Законодавча влада належить Конгресу, що складається з Сенату і Палати представників. Сенат представляє держав у той час як в Палаті представників, населення.Виконавча влада належить президенту і його адміністрації (віце-президент і Кабінет міністрів) . Судова влада належить Верховному суду і система федеральних, державних і районних судів.

 

Є кілька політичних партій в УКА, найбільші з них республіканського (символізує осел) і Демократична (символізує слон)