які координати має точка, симетрична точці С(-2;4) відносно осі абсцис ,осі ординат, і початку координат.

1

Ответы и объяснения

2014-02-26T13:53:27+00:00
Относительно оси OX она будет иметь координаты (-2;-4)