Визначити віршовий розмір та тип римування.
Україно, п’ю твої зіниці
Голубі й тривожні, ніби рань.
Крешуть з них червоні блискавиці
Революцій, бунтів і повстань.

1

Ответы и объяснения

2014-02-25T22:01:35+04:00
Цифра "5" означає наголос 

За|див|ля5|юсь|, у5| тво|ї5| зі|ни5|ці|   
∪   ∪   —    ∪    — ∪  — ∪ —   ∪
Го|лу|бі5|, три|во5ж|ні|, ні5|би| ра5нь|.   
∪  ∪  —     ∪   —  ∪  — ∪   —
Кре5|шуть| з ни5х| чер|во5|ні| блис|ка|ви5|ці|
 —    ∪    —    ∪  —   ∪   ∪     ∪    —   ∪
Ре6|во|лю5|цій|, бу5н|тів| і| пов|ста5нь|.  
 — ∪ —    ∪    —     ∪ ∪  ∪     —

| ∪ ∪ | — ∪ | — ∪ | — ∪ | — ∪ | 
| ∪ ∪ | — ∪ | — ∪ | — ∪ | —  
| — ∪ | — ∪ | — ∪ | ∪ ∪ | — ∪ | 
| — ∪ | — ∪ | — ∪ | ∪ ∪ | — 
Відповідь: П’ятистопний хорей із жіночою та чоловічою перехресною римою.