1. Що спільного і відмінного в будові одноатомних і багатоатомних спиртів? Написати рівняння реакції горіння пропанолу. 2. Закінчити рівняння реакції, вказати тип реакцій та назви продуктів реакцій: а) оцтова кислота + цинк = б) метиловий спирт + оцтова кислота = в) кальцій оксид + оцтова кислота = г) оцтова кислота + сода = 3). Порівняти будову твердих і рідких жирів. Навести приклади жирів. Вказати біологічну роль жирів. 4). Охарактеризувати склад, будову, фізичні властивості й поширення в природі сахарози. Написати рівняння реакцій повного окиснення й гідроллізу сахарози. Помогите полный ноль в химии!!!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-04T19:03:54+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1. Спирти мають функціональну гідроксильну  групу(-ОН), тільки одноатомні мають у своїй будові лише одну групу,а багатоатомні-дві або більше.

 2C_3H_7OH+9O_2=6CO_2+8H_2O

2.а) 2CH_3COOH+Zn=(CH_3COO)_2Zn+H_2-ацетат цинка и водород(реакция замещения)

 б) CH_3COOH+CH_3OH=CH_3COOCH_3+H_2O-метиловый эфир уксусной кислоты и вода(реакция обмена)

в) CH_3COOH+NaHCO_3=CH_3COONa+H_2O+CO_2-ацетат натрия,вода и углекислый газ(реакция обмена)

3. До складу твердих жирыв входять залишки насичених вищих карбонових кислот(стеаринової або пальмітинової),а до рідких-залишки ненасичених вищих карбонових кислот(олеїнової).Тверді жири - це тваринні жири(крім риб'ячого),а рідкі - рослинні(крім пальмового масла).Жири в живих організмах виконують енергетичну роль(при окисненні жирів вивільняється майже в два рази більше енергії,ніж при окисненні такої ж кількості вуглеводів або білків),будівельну(входять до складу біологічних мембран),захисну(жир підшкірної клітковини захищає від механічних ушкоджень внутрішні органи)

4. Сахароза - це типовий дисахарид,який складається із залишків глюкози і фруктози.Тверда кристалічна речовина,добре розчинна у воді,трохи солодша на смак від глюкози.Поширена у природі у цукровому буряці та цукровій тростині,з яких і видобувають цукор(сахарозу).В присутності концентрованної сульфатної кислоті гідролізує(тобто взаємодіє з водою),в результаті утворюються глюкоза і фруктоза:

C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O=C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6

При повному окисненні утворюються вода і вуглекислій газ:

C_{12}H_{22}O_{11}+12O_2=12CO_2+11H_2O