Помогите! Сделать 2 вопрос! Смотря на рисунки расскажите о домашних животных-это перевод 2 вопроса! Спасибо заранее)))

1

Ответы и объяснения

2014-02-24T10:56:42+00:00
Ешкы казактардын торт тулык малынын бреуы. Ешкыден сут жане ет алуга болады. Ат казактардагы ен киелы жануарлардын быры. Ол жеты казынанын быры.Жылкы мынсе колык жесе ет. Кой казактардын коп асырайтын торт тулык малы. Ит адамнын досы.жане жеты казынага кыреды