Небольшой рассказ о любом виде спорта на казахском языке по опорным вопросам:1) Жарыстың бағдарламасы қандай?2) Жарыс қандай жүйемен (тәртіппен) өткізіледі?3) Бүгін қандай командалар ойнайды?4) Жарысқа кімдер қатысады?5) Финал (жартылай финал) қашан өтеді?

1

Ответы и объяснения

2014-02-24T10:27:09+04:00
Игры, включающие элементы борьбы, физические действия на сопротивление стимулируют деятельность растущего организма. В этих играх используются различные борцовские приемы. При их правильной организации игры являются хорошим средством всестороннего развития детей. Они воспитывают силу, быстроту, ловкость, выносливость и сообразительность. К таким играм   относится игра Котермек (подними-ка) Кысыкотеру(подними товарища). На середину выходят два игрока. Опираясь друг на друга спинами, они соединяют свои локти. Тот из них, который сразу после сигнала, сможет первым поднять второго игрока и будет считаться победителем. Победитель остается в игре, но теперь он уже пробует свои силу с новым игроком. Игра продолжается до окончательного выявления победителя(а вот на казахском) может подойдёт?!
  Ойындар, күрестің элементтерін ішіне аламын, физикалық әрекеттер қарсылыққа өскелең бойдың қызметін ынталандырады. Осы ойындарда түрлі аюотының әдіс-айлалары пайдаланылады. При ойынның оның дұрыс ұйымында бала-шағаның қырлы дамуының жақсы тәсілімен болып табылады. Олар күшті, жедеғабылдықты, айлакерлікті, шыдамдықты және аңдағыштықты асыралады. Мынадай ойындарға   Котермек(подними-ка) Кысыкотеру(подними товарища) ойыны қарайды. Ортаға екі ойыншы шығады. Бір-біріне арқалармен сүйене, олар өзінің шынтақтарын біріктіреді. Тоталардың олардан, нешінші айтар-айтпастан кейін белгінің, бірінші көтер- екі ойыншыны сможет және саналу бол- жеңімпазбен. Жеңімпаз ойында қалады, бірақ енді ол уже өзін күшті жаңа ойыншымен татады. Ойын дейін жеңімпаздың ақырғы басын аш- келе жатады.