Визначте які варіанти чергування поколінь присутні у життєвих циклах тих чи інших тварин
А.статеве і нестатеве 1.Котячий сисун
Б.Гермафродитне і партоногенетичне 2.форамініфери
В.Роздільностатеве й партоногенетичне 3.амеба протей
4.дафнії

1

Ответы и объяснения