Запиши слова :ластівка,лебідь,півень.Склади їхні звукові моделі.Назви звуи в кожному слові.

1

Ответы и объяснения

2012-04-02T13:27:46+00:00

ластівка - [ласт'івка]

лебідь - [леб'ід'] 

півень - [п'івен'] 

здається, це все.