Як зміниться різниця якщо:

1) зменшуване збільшиться на 9,25

2) зменшуване зменшити на 7,6

3) від'ємник збільшиться на 12,2

4) від'ємник зменшити на 17,96

1

Ответы и объяснения