Утка съедает 200 г еды за 4 мин, а курица 90 г за 3 мин. за какое время они съедят 1280 г еды?

1

Ответы и объяснения

2014-02-19T13:35:42+04:00
Утка за 1 мин съедает 200:4 = 50 г
Курица - 90:3 = 30 г
вместе за 1 мин: 50 +30 = 80 г
1280 : 80 = 16 (мин)