Составить предложения со словосочетаниями -барлык ойыншы, асык тiгу, жинап алу

1

Ответы и объяснения

2014-02-21T13:06:24+00:00
Барлык ойыншы оз ойындарын ойнап болды,ендi корытындысын кутип отыр.
Асеттердiн, келiнi киiмдерiн жинап алып,оз уйiне кеттi.