Звуковой анализ слов єхидни,дзьобом,язик,довжиною,буває,мешкає,Австралії.яйця,відкладає,виношує

1

Ответы и объяснения

2014-02-17T22:04:55+04:00
[ й е х и д н и ] [ й а з и к ] [ д з`о б о м ] [ д о в ж и н о й у ] [ б у в а й е ] [ м е ш к а й е ] [ а в с т р а л` і й і ] [ й а й ц` а ] [ в`і д к л а д а й е ] [ в и н о ш у й е ]