Вставте де потрібно м"який знак.Підкресліть орфограмму.
Змен_шення, промін_чик, камін_чик, нен_чин, закін_чцувати, дон_чин, брин_чання, гон_щик.

1
і ще слова Мен_шає, криєт_ся, козац_ка, кін_чались, низен_ко, материн_с_ке, ніжніс_т_,.
Меншає, криється, козацька, кінчались, низенько, материнське, ніжність.

Ответы и объяснения

2014-02-17T17:47:12+00:00
Зменшення, промінчик, камінчик, неньчин, закінчувати, доньчин, бриньчання, гонщик.