Ответы и объяснения

2014-02-16T23:00:37+04:00
Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)В життєвому циклі вищих спорових рослин іде чергування двох поколінь: спорофіту і гаметофіту, це означає, що в їх життєвому циклі чергуються особини нестатевого і статевого поколінь і відповідні способи розмноження.Життєвий цикл – період між одн фазами розвитку двох чи більшої кількості однакових поколінь. Він забезпечує безперервність життя.Cпорофіт (нестатеве покоління) – спорангії (нестатеві органи) – спори (нестатеві клітини).Гаметофіт (статеве покоління) – гаметангії (статеві органи) – гамети (статеві клітини).Гаметангії Антеридії ♂Архегонії ♀Домінує те покоління, яке представлене зеленою рослиною. У мохів домінує гаметофіт, у папороті, хвощів, плаунів – спорофіт.
2014-02-16T23:05:41+04:00
Клетки их дифференцированы на ткани
имеют корень, стебель, листья
смена поколений в цикле развития - спорофита и гаметофита
в клетках хлоропласты (а не хроматофоры, как у водорослей)
заняли наземно-воздушную и почвенную среду