Шешесi жалгыз болгандыктан, Айсулу жылдын басында сырттай окуга ауыскан едi. Осы сойлемде неше дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, ашык дауысты, кысан даусты, жуан дауысты, жiнiшке дауысты, ериндик дауысты, езулик дауысты дыбыстар бар? Помогите пожалуйста, срочно!!!

1

Ответы и объяснения

2014-02-16T18:33:56+04:00
28 дауысты 37 дауыссыз
18 жуан  5 жинишке 
8 ашык 13 кысан