Ответы и объяснения

2014-02-16T11:33:40+00:00
1. ВІДМІННОСТІ:
а) У Земноводних череп кріпиться до хребта рухливо (є виростки), а у кістковихриб - нерухомо;
б) Скелет амфібій представлений хребтом, черепом і скелетом кінцівок та їхпоясів. У зв'язку з полуназемного способом життя він більш розчленований, ніжу риб, і полегшений. Скелет риб = череп + хребет + промені парних (з поясами) і непарних плавників;
в) Хребет Земноводних має 4 відділу (шийний, тулуба, крижовий і хвостовий), ау риб - 2 відділи (тулубної і хвостовій);
г) Череп риб складається з численних кісток і важчий, ніж в амфібій;
д) У риб немає шийного відділу, а у земноводних в шийному відділі - 1 хребець;
д) У риб є ребра, у безхвостих земноводних ребра не розвиваються, дужекороткі ребра є у безногих і хвостатих амфібій;
е) У земноводних в скелеті черепа немає зябрових дуг і кришок;
ж) у амфібій - скелет вільної кінцівки представлений пятипалой кінцівкою (з 3відділів). а у риб - парними грудними і черевними плавниками
(З поясами).
       1. РАЗЛИЧИЯ: 
а) У Земноводных череп крепится к позвоночнику подвижно ( есть мыщелки), а у костных рыб - неподвижно; 
б) Скелет амфибий представлен позвоночником, черепом и скелетом конечностей и их поясов. В связи с полуназемным образом жизни он более расчленён, чем у рыб, и облегчен. Скелет рыб = череп+позвоночник+ лучи парных ( с поясами) и непарных плавников ; 
в)Позвоночник Земноводных имеет 4 отдела ( шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой), а у рыб - 2 отдела (туловищный и хвостовой); 
г) Череп рыб состоит из многочисленных костей и более тяжёлый, чем у амфибий; 
д) У рыб нет шейного отдела, а у земноводных в шейном отделе - 1 позвонок; 
д) У рыб имеются рёбра, у безхвостых земноводных рёбра не развиваются, очень короткие рёбра есть у безногих и хвостатых амфибий; 
е) У земноводных в скелете черепа нет жаберных дуг и крышек; 
ж) у амфибий - скелет свободной конечности представлен пятипалой конечностью (из 3 отделов). а у рыб - парными грудными и брюшными плавниками 
( с поясами).