Один моль органического вещества присоединяет 1 моль брома и вступает в реакцию "серебрянного зеркала".При сжигании 1,12 г этого вещества получается 2,64г оксида углерода (IV) и 0,72г воды.Определить формулу вещества.

1

Ответы и объяснения

2014-02-16T01:43:17+04:00
Так як речовина приєднує бром 1:1, то вона ненасичена і містить один подвійний зв'язок С=С; реакція срібного дзеркала притаманна лише альдегідам, отже містить формільну групу СНО . Припустимо, що альдегідна група лише одна, тоді загальна формула такого ненасиченого альдегіда СnH2n-1CHO
     к моль                         0,06моль    0,04моль
CnH2n-1CHO + xO2 =(t)= n+1CO2 +   nH2O
   1 моль                           3 моль        2 моль                                        
знайдемо кількості речовин: n=m/M;
n(CО2)=2,64г / 44 г/моль = 0,06 моль; 
n(H2O)=0.72 /18=0,04 моль
складемо пропорцію:  (n+1)/2n = 0.06/0.04; звідки n = 2

Загальна формула   С2Н3СНО
М(С2Н3СНО) = 56 г/моль
n (C2H3CHO) = 1,12 г / 56 г/моль =0,02 моль

згідно хімічного рівняння кількість невідомої речовини к = 0,06*1/3 = 0,02 моль, що підтверджує розрахунки

назва: пропен-2-аль