Дан график движения точки в виде ломанной прямой линии.
Надо составить уравнение движения точки.

1

Ответы и объяснения

2014-02-15T22:18:53+04:00
X=x0+Vt-якщо швидкість V направлена в напрямку осі x або
x=x0+Vt-якщо швидкість V направлена в протилежному напрямку осі x
де x0-координата тіла в початковий момент часу t0=0;x-кординати тіла в момент часуt