У результаті взаємодії аргентум(І) нітрату масою 17 г із хлоридною кислотою випадає осад масою?

1
AgNO3+HCl=AgCl(осадок)+HNO3; n(AgNO3)=17 г/170г/моль =0.1 моль; n(AgCl)=0.1 моль; m(AgCl)= 0.1 моль *(107г/моль +35.5г/моль) = 14.25 г.

Ответы и объяснения

2014-02-15T13:32:58+04:00
Правильный ответ в)AgNO3+HCl=AgCl+HNO3составив пропорцию получим17/170=Х/143,5Х=14,35 г