используя доп. литературу, заполните таблицу:

1)зелёные водросли:особ.строения,представители.

2)бурые водоросли:-/-

2)красные водоросли: -/-

1

Ответы и объяснения

2014-02-14T16:25:25+04:00
Зелені водорості(Chlorophyta) відділ водоростей із зеленим кольором слані. який визначається переважаючими зеленими пігментами. Відділ Зелені водорості є найчисельнішим серед водоростей і нараховує понад 20 тис.видів.
Занальні ознаки. Клітини переважної більшості видів цього відділу вкриті клітинною стінкою з целюлози,у хлоропластах є один або декілька  піреноїдів, хроматофори цих водоростей, на відміну від хлоропластів інших водоростей,не лише забезпечує фотосинтез, а й є місцем відкладання крохмалю. У більшості одноклітинних зелених водоростей у хлоропласті знаходиться червоне вічко. У клітинах багатьох прісноводних та наземних водоростей зазвичай є скоротливі вакуолі. Для зелених водоростей характерні усі способи розмноження: нестатеве, статеве і вегетативне.
Представники: хламідомонада, вольвокс, евдоріна, пандоріна, гоніум, хлорокок, хлорела, улотрис, ульва, ацетабулярія, спірогіра. ( тобто одноклітинні та колоніальні)
Бурі водорості( Phaeophyta) - відділ водоростей,що мають виключно багатоклітинну будову та пластинчасту форму слані. Ця група водоростей має найскладнішу будову поміж інших водоростей. Відділ Бурі водорості налічує близько 1.5 тис. видів.
Загальні ознаки. За кількістю клітин бурі водорості- це виключно багатоклітинні організми, як я вже писала вище. Пластинчасті слані водоростей ( деякі групи клітин) можуть розташовуватися в декілька рядів. Клітинні покриви представлені двошаровими оболонками. Зовнішній шар слизистий, оскільки складається з пектинових речовин та розчинних солей -альгінатів, а внутрішній-із целюлози. Бурі водорості мають зелені, жовті, коричневі пігменти, які у своєму певному поєднанні визначають забарвлення водоростуй.Основні запасаючі речовини у водорослях- ламінарин та олія(відкладаються поза межами хлоропластів).Крахмаль запасається рідко.У цьому відділі зустрічаються усі види розмноження( вегетативне-частинами слані, нестатеве- за допомогою зооспор та виводкових бруньок, та статеве- за допомогою гамет, які утворюютьсяв органах-гаметангіях).Для бурих водоростей характерне чергування поколінь, які розмножуються статево і нестатево.
Представники: ламінарія(морська капуста), фукус, макроцистис, саргас, пельвеція, лесонія( виключно морські організми).
Червоні водорості( Rhodophyta)-
відділ водоростей, характерною особливісю яких є відсутність джгутикових стадій. Відділ налічує близько 4 тис. видів.
Загальні ознаки. Водорості мають набір пігментів: зелений , червоний, синій( фікобіонти) ,жовтий.Червоне забарвлення дозволяє цим водоростям вловлювати світло на глибині 200-250 м. Мабуть, це єдині водорості . що живуть на такій глибині.Відділ Червоні водорості налічує переважно багатоклітинні організми , але є й деякі види одноклітинних та колоніальних водоростей. Слань більшості багрянок має вигляд "кущів". Клітинні покриви представлені декількома шарами, у складі яких є целюлоза, пектинові речовини та агар-агар. Тіло водоростей переважно ніжне та тендітне. Але є й такі види. що відкладають у своїх клітинних стінках Карбонат Кальцію( caco3). Запасають червоні водорості особливу речовину-багрянковий крохмаль, що відкладаєтьсяв цитоплазмі.
Розмножуються вегетативно- частинами талому та додатковими "пагонами", нестатево- за допомогою спор, та статево- за участю гамет.
Представники : порфіра,батрахоспермум, немаліон, літотамніон,кораліна, філофлора, анфельція, калітамніон, делесерія.

Успіхів у навчанні !
Щиро ваша Кривошлик І.М.