Пожалуйста очень надо завтра контрольная заранее спасибо
1).Складіть рівняння хімічних реакцій1).Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних
перетворень для одержання купрум(ІІ) хлориду з міді.
2).Тривалентний метал масою 11,2 г прореагував із
хлором. При цьому витратився хлор об'ємом 6,72 л (н. у). Визначте цей
елемент.
3).Який об'єм газу виділиться (н. у.), якщо нагрівати за високої
температури магній карбонат масою 336
г?
4).З наведених пар сполук виберіть ті, в яких
обидві речовини реагуватимуть із цинк гідроксидом:

а) Н2O, ZnO;

б) HNO3, NaOH;

в) H2S, MgO.
5).У результаті взаємодії міді масою 64 г з розчином аргентум(І) нітрату випадає в
осад срібло масою:

1

Ответы и объяснения

2014-02-12T19:21:28+00:00