Разложите на множители
1)х в квадрате -5х+6
2)х в квадрате+6х+8
3)m в квадрате -7mn+12
4)a в квадрате -7ab+10b в квадрате
зарание спс!

1
4)a в квадрате-7ab+10b в квадрате

Ответы и объяснения