В результате спиртового брожения глюкозы с выходом 70% получили 257,6г
этанола . Масса глюкозы равна _______г.
-------------------------------------------------------
Объясните пожалуйста как решаются подобные задачи.

1

Ответы и объяснения

2014-02-12T00:03:58+04:00
70% вихід означає, що при виробництві втратили 30% (чому втратили? - це вже неважно) тому потрібно знайти спочатку масу, яку  можна було б добути, якби втрат не було: 257,6 г - це 70%,
             тоді Х - це 100%
Х = 257,6*100/70= 368 г
далі розв'язують задачу як звичайну
С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2
з реакції видно, що з 180г (1 моль) глюкози утвориться 92 г (2 моль) спирту,
                      отже з   m г ------------------------------------    368 г 
m(глюкози) = 368*180/92 = 720 г