Ответы и объяснения

2014-02-11T23:15:11+04:00
Туган жер табигаты - халкымыздын улттык мактанышы . Сондыктан оны аялап коргауга улес косу бiздiн азаматтык борышымыз.