подані сполучення слів спробуй замінити одним словом. сильний вітер-??????????? суха трава-????????? весняний розлив річки-????????? З одного із сполучень скласти речення і візначити в ньому головні і другорядні члени речення?

1

Ответы и объяснения

2012-03-19T17:59:02+04:00

сильний вітер - буревій;

весняний розлив річки - повінь;

суха трава - сіно;

 

На полі залишилась суха трава.

 

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

трава (що?) - підмет;

залишилась (що зробила?) - присудок; 

 

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

суха (яка?) - прикметник;

на полі (де?) - обставини.