• 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1);в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3).
• 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а - у); б) 2а - 2b + са - сb.
3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2).
4. Представьте многочлен в виде произведения:а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау.

2

Ответы и объяснения

2014-02-11T14:58:56+00:00
2014-02-11T15:17:10+00:00
1.
а) ав квадрате-3а-5а+15=а в квадрате-8а+15
б) 10хв квадрате-5х+8х-4= 10х в квадрате +3х-4
в) 6р в квадрате+ 12рс+4рс+8с в квадрате= 6р в квадрате+16рс+8с в квадрате
2.
а) х в квадрате-ху+ах-ау
б) (2а+са)+(-2b-сb) =а(2+с)+b(-2-c)= (2+a)(a+b)
 3.
0,5х(20х в 4 степени+8х вквадрате-2-5х в квадрате)=10х в 5 степени+20х в 3 степени-1-2,5х в кубе=
4.