Ответы и объяснения

2014-02-11T05:14:48+00:00

Бермегенді беріп ұялт.

Чтобы пристыдить скупого, сам его одари.


Тілеушінің бір беті қара,
Бермеушінің екі беті қара.
    
У просителя одна щека горит, 
у отказывающего обе щеки горят.


Берген жомарт емес, алған жомарт.

Не тот щедр, кто дает, а тот кто не берет.

Жыланға түк біткен сайын қалтырауық болады.

Чем больше жиреет змея,
тем больше от жадности трясется она.

Ақылды арын қорғайды,
Сараң малын қорғайды.

Умный честь свою оберегает, скупой скот свой оберегает. 
Тіл тас жарады,
Тас жармаса, бас жарады.
 
Шебердің қолы — ортақ,
Шешеннің тілі ортақ.
 
Тіл — буынсыз,
Ой - түпсіз.
 
Сүйреңдеген қызыл тіл
Сүйгеніңненайырар;
Иә жаубетін қайырар.
 
Алажағым кетсе де,
Айташағым кетпесін.
 
Ат жүйрігі айырады,
Тіл жүйрігі қайырады.
 
Мақтаған жеткізер,
Шаққан өлтірер.
 
Сүңгініңжарасыбітер,
Тілжарасы бітпес.
 
Басқа пәле тілден.